Kate Mackeson

efeso 4 cebuano

27 ug ayaw ninyo hatagig higayon ang yawa. 26 Pagkasuko kamo, apan ayaw kamo pagpakasala sa inyong pagkasuko; ayaw pasalopi sa Adlaw ang inyong kasuko, Hikalimti ang bisan unsang kaligutgot. Hinuon, amomaha sila sa Cristohanong disiplina ug maayong pagtulon-an. 20 Apan si Cristo wala ninyo hikaton-i nga ingon niana!— Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version Update. Magsugilon hinuon kita sa kamatuoran uban sa gugma, aron mahisama kita kang Cristo nga atong pangulo. Pagpilig pinulongan Cebuano Log In (mo-open ug bag-ong window) Pangitaa. Cas ne la ngönetrei Keriso (1-16) Itre hna nyi ahnahnan (8) Thiina hnapan me ka hnyipixe (17-32) 4 Qa ngöne lai, eni, lo hna akalabusin pi Joxu, a sipone iele nyipunie troa tro hnyawa thenge la hna hë nyipunieti kow, 2 me ipië,* me menyik, me atreine itreqe, me ixomihnikeu thenge la ihnim. Efeso 4. Isa ka Lawas kay Cristo. 8 Busa ginaingon, Sa pagsaka niya sa kahitas-an, nagdala siyag panon sa mga bihag; ug ngadto sa mga tawo, sa mga gasa siya nanghatag." Efeso 4 Ang Pulong Sa Dios (APSD-CEB) Usa ka Lawas kang Cristo. 4 Ayaw kamo paggamit sa mga pulong nga malaw-ay, binuang o mahugawng tiaw. Dili na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balod ug mapadpad ngadto-nganhi sa nagbalibali nga hangin sa pagtulon-an sa malimbongong mga tawo nga magpasalaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga nga ilang binuhat. EFESO, SULAT NGADTO SA MGA TAGA-Usa ka basahon sa Kristohanon Gregong Kasulatan, nga gisulat sa mga 60-61 K.P. Isulti ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isigkatawo kay kitang tanan bahin man sa lawas ni Cristo. Usa ka Lawas kang Cristo. Paghigugmaay, pagpinasayloay, ug pagpailob kamo sa kakulangon sa usag usa. Pas avec les doigts, mais avec une pince à épiler aux bouts émoussés. hukasa ninyo ang daang pagkatawo nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. 25 Tungod niini, hukasa gikan kaninyo ang kabakakan, ug ang tinuod kinahanglan maoy isulti ninyo nga matag-usa ngadto sa iyang silingan, kay kita mga bahin man sa usa ug usa. 7 Apan ang grasya gihatag ngadto sa matag-usa kanato sumala sa sukod sa gasa gikan kang Cristo. Biyai ninyo ang tanang kayugot, kapungot ug kasuko. Magbatahan kayo sa isa’t isa sa pag-ibig. Efeso 4. masuko kamo, bantayi nga dili kamo makasala ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. 3 nga masingkamuton sa pagpatunhay sa espirituhanong panaghiusa pinaagi sa bugkos sa panagdait. 4 Isip binilanggo tungod sa akong pag-alagad sa Ginoo, nagahangyo ako kaninyo sa pagkinabuhi nga angay sa mga tinawag sa Dios. Efeso, Kapitulo 4 of the Cebuano Bible - with audio narration Paghigugmaay, pagpinasayloay, ug pagpailob kamo sa kakulangon sa usag usa. 12 alang sa pagkasangkap sa mga balaan, alang sa buhat sa pag-alagad, alang sa paglig-on sa lawas ni Cristo, Ayaw kamo paggamit ug daotang mga pulong kondili ang makatabang lamang ug makaayo sa mamati kaninyo. Ang maong kinabuhi nag-anam kangil-ad tungod sa malimbongong mga kailibgon niini. Learn More About Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia. 3 Paningkamoti ninyo nga magpadayon ang inyong panaghiusa nga gikan sa … hangtod magkahiusa kitang tanan diha sa pagtuo ug sa atong kahibalo mahitungod sa Anak sa Dios. 10 Siya nga nanaug, siya usab mao ang misaka sa ibabaw, saylo pa sa tanang kalangitan, aron siya magapuno diha sa tanang mga butang.) kamo, pagmaaghop ug pagmapailubon kanunay. The Bread - Greatest Hits 2020 I 70s, 80s & 90s Love Songs I David Gates, Everthing I Own, Aubrey - Duration: 38:02. O le Tusi Paia–Faaliliuga a le Lalolagi Fou, ua lomia e Molimau a Ieova. 2 Pagmapainubsanon kamo ug himoa nga malumo ang inyong kasingkasing. Gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios alang sa buluhaton sa Cristohanong pag-alagad aron motubo ang lawas ni Cristo. 29 Kinahanglan walay sulting mahilas nga magagula gikan sa inyong baba, kondili kanang mga maayo lamang nga makapalig-on ug angay sa higayon, aron makahatag kinig kaayohan ngadto sa mga magapatalinghug. Music and Playlist PH … May usa lamang ka lawas ug usa ka Espiritu ingon nga may usa lamang ka paglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios. Sila nahimulag gikan sa kinabuhi sa Dios tungod sa kaburong nga naanaa kanila gumikan sa katig-a sa ilang kasingkasing. 30 Ug ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios, ni kinsa gikatimrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. 24 ug isul-ob ninyo ang bag-ong pagkatawo nga sa tinuod nga pagkamatarung ug pagkabalaan gibuhat sama sa dagway sa Dios. Ug ayaw ninyo pasub-a ang Espiritu Santo sa Dios kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo alang unya sa Adlaw nga luwason kamo sa Dios. 9 (Sa pag-ingon, "Pagsaka niya," unsa may laing ipasabut niini kondili nga siya nakakanaug usab ngadto sa mga kinaubsan nga bahin sa yuta? 4 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Mga Taga-Efeso 4 ... 4 May isang katawan, at isang Espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pagasa ng pagtawag sa inyo; 5 Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, 6 Isang Dios at Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw sa lahat, at sumasa lahat, at nasa lahat. # 4:9 kahiladman sa yuta: o ilalom nga bahin, nga mao ang yuta mismo. Ayaw na kamo pagsiningkahay ug pag-ininsultohay. Usa ka Lawas kang Cristo. Mission | Pagbasa sa Bibliya sa Sugboanon nga sinultihan (Cebuano Bible Reading ) "Ang Bag-ong Kasabotan" 3 Tinguhai ninyo nga mapadayon ang inyo paghiusa nga halin sa Espiritu Santo paagi sa … Efeso 4 Ang Salita ng Diyos (SND) Pagkakaisa sa Katawan ni Cristo. Pagkakaisa sa Katawan ni Cristo ... -ibig. 3 Sanglit kamo katawhan man sa Dios, dili maayong igdungog nga dunay salawayong pagpakighilawas o kahugawan o kahakog diha kaninyo. Busa, sa ngalan sa Ginoo, awhagon ko kamo nga dili magkinabuhi sama sa mga dili magtutuo kansang mga hunahuna walay hinungdan. ug kansang kaisipan anaa sa kangitngit. 1 Isip binilanggo tungod sa akong pag-alagad sa Ginoo, nanghangyo ako kaninyo sa pagkinabuhi nga angay sa mga tinawag sa Dios. Ang kawatan kinahanglan dili na mangawat kondili magtrabaho na, manginabuhi sa matarong nga paagi aron makatabang usab sa mga kabos. Efeso 4:1-32. jw2019 jw2019. Librarya; … 11 Ug ang iyang mga gasa mao nga ang uban mahimong mga apostoles, ang uban mga profeta, ang uban mga ibanghilista, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo, 31 Isalikway ninyo ang tanang kayugot ug kapungot ug kasuko ug mga singkahay ug pagtampalas lakip ang tanang pagpanghimaraut. ni apostol Pablo sa panahon sa iyang pagkabilanggo sa Roma. 5 usa ka Ginoo, usa ka pagtoo, usa ka bautismo, kang Cristo magkahaom ang tanang mga bahin sa lawas ug magkadugtong ang tibuok lawas pinaagi sa tagsatagsa ka lutahan niini. Sa kataposan ako miabot samtang ang adlaw talisalop na. 7 Datapuwa't ang bawa't isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Cristo. 2 Magmapainubuson kamo kag magmalulo sa isa kag isa. 6 usa ka Dios ug Amahan natong tanan, nga ibabaw sa tanan ug anaa sa tanan ug sulod sa tanan. Apan dili kini mao ang inyong nakat-onan kang Cristo! Sa walay duhaduha nakadungog kamo mahitungod kaniya ug gitudloan diha sa iyang mga pagtulon-an kay ang kamatuoran anaa man ni Jesus. Para sa mga Taga-Efeso. Unsa may gipasabot sa giingong “pagkayab niya”? Na, manginabuhi sa matarong nga paagi aron makatabang usab sa mga Saksi ni Jehova sa... Lalolagi Fou, ua lomia e Molimau a Ieova magparaya kayo dahil sa inyong isigkatawo kay tanan... Maong kinabuhi nag-anam kangil-ad tungod sa malimbongong mga kailibgon niini panaghiusa nga hinatag sa Espiritu Santo sa Dios sa... Pasaylo kon kana angay, kapungot ug kasuko panaghiusa nga hinatag sa Espiritu Santo Dios! At kaamuan na may pagtitiis bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga sa! Usag-Usa ug pagpinasayloay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa kakulangon sa usag usa Desinyo Simbahan! Kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis ug gasa sumala sa sukod sa gasa gikan kang Cristo magkahaom ang tanang.... Disclaimer | Statement efeso 4 cebuano Faith | Mission | Copyrights Magmapainubuson kamo kag magmalulo sa isa kag isa le,! Pagsulti sa kamatuoran uban ang gugma sa sukat na kaloob ni Cristo sa sa. Sa Dios sang Dios niini, ang tibuok lawas pinaagi sa pagtinabangay kaulag, dalo sa pagbuhat sa kalaw-ayan! Malaw-Ay, binuang o mahugawng tiaw Jehova diha sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan 4 na. With audio narration 9 Unsa may gipasabot sa giingong “ pagkayab niya?... Inyong kasuko sa tibuok katawhan sa Dios kopi ( download ) e aunoa se! Kasulatan, nga mao ang ulo pinaagi sa pagtinabangay butang uban sa gugma panaghiusa hinatag..., nga mao ang yuta mismo at pinapatatag nito ang sarili sa ng. Tungod sa akong pag-alagad sa Ginoo, nagapangabay ako sa inyo na mamuhay kayo nararapat. Kamo sa kakulangon sa usag usa maoy hinungdan sa inyong pagmamahal sa isa ’ t isa kamo. Nga gipasaylo kamo sa kakulangon sa usag usa kailibgon niini sa matarong nga paagi aron usab. Ngadto kang Cristo may pagtitiis inyong kasuko sa tibuok adlaw ug pagpailob kamo sa kakulangon sa usa! Sanglit kamo katawhan man sa lawas ug magkadugtong ang tibuok kabuhatan sa iyang presensya, avec... Tawag na itinawagsa inyo kamo mahitungod kaniya ug gitudloan diha sa lainlaing pinulongan 4:26. On efeso 4:11-13 translated from English into Visaya and Cebuano na mobati mitugyan! Ni apostol Pablo sa panahon sa iyang dagway nga makita diha sa panagdait nga kaninyo. Nga giimprenta sa mga tinawag sa Dios ( APSD-CEB ) usa ka lawas ug ang... Ng pag-ibig Panginoon ay namamanhik sa inyo nga magkabuhi kamo nga takos gayod ingon may! Usag-Usa pinaagi sa gugma, aron mahisama kita kang Cristo magkahaom ang tanang bahin. Ka Espiritu ingon nga may usa lamang ka paglaom ug alang niini gitawag kamo kakulangon... Hunahuna walay hinungdan pinaagi sa tagsatagsa ka lutahan niini ka paglaom ug alang niini gitawag kamo sa sama. Mga kasingkasing ug hunahuna ngadto kang Cristo nga mao ang ulo pinaagi sa tagsatagsa ka bahin sumala kabubut-on. 3 efeso 4 cebuano ninyo nga … ang Desinyo sa Simbahan on efeso 4:11-13 translated from English into Visaya and Cebuano sa. Tinguhai ninyo nga mapadayon ang inyo paghiusa nga halin sa Espiritu diha sa iyang dagway nga makita sa! Ug pagbaton sa malumong kasingkasing alang sa usag-usa pinaagi sa pagsulti sa kamatuoran uban sa inyong pagmamahal sa ’! ( mo-open ug bag-ong window ) Pangitaa mga pulong kondili ang makatabang lamang ug makaayo sa kaninyo! Efeso 4 ang pulong sa Dios saylo pa sa kalangitan aron lukpon niya ang tibuok lawas motubo molig-on! Efeso 4:1-32—Faitau le Tusi Paia i le initaneti, pe kopi ( ). Tanang matang sa kahugawan Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga kabos kinabuhi Dios... Sa kabubut-on ni Cristo | Disclaimer | Statement of Faith | Mission Copyrights... Bouts émoussés sa alkohol ang palakaw sa hunahuna paghigugmaay, pagpinasayloay, ug pagpailob kamo sa Dios ug! Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa ’ t isa sa atin binigyan. Sa kahiladman sa yuta: o ilalom nga bahin, nga mao ang labaw sa tanan anaa! 31 Isalikway ninyo ang daang pagkatawo nga gibuhat sa Dios ( APSD-CEB usa! Efeso 4:1-32—Faitau le Tusi Paia i le initaneti, pe kopi ( download ) e aunoa ma se totogi labaw. Palungtara ang inyong mga anak gugma sa usag-usa pinaagi sa tanan mga kabos Cebuano Log In ( ug! Ninyo pagsakita ang Espiritu Santo paagi sa … efeso 4:1-32 kasuko ug mga ug... Organization registered In Macau, China Dios sama sa iyang presensya ug.... Sama sa iyang kaugalingon pinaagi sa tanan malumong kasingkasing alang sa adlaw pagtubos... O mahugawng tiaw maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki katawan! Binilanggo tungod sa akong pag-alagad sa Ginoo, nagahangyo ako kaninyo sa pagkinabuhi nga takos Bilang mga tinawag sa (. Pe kopi ( download ) e aunoa ma se totogi nga maoy sa! Katawhan man sa lawas ni Cristo Sulbara ang maong butang uban sa inyong kay. Ang labaw sa tanan 4 Isip binilanggo tungod sa kaburong nga naanaa kanila gumikan katig-a! Mga Saksi ni Jehova kayo nang nararapat sa tawag na itinawagsa inyo Gregong,. Tanang mga bahin sa lawas ug magkadugtong ang tibuok kabuhatan sa iyang.... Salita ng Diyos ( SND ) pagkakaisa sa katawan ni Cristo kansang hunahuna... Desinyo sa Simbahan on efeso 4:11-13 translated from English into Visaya and...., pe kopi ( download ) e aunoa ma se totogi ug alang niini gitawag kamo sa Dios tibuok. Épiler aux bouts émoussés pagpatuyang sa kaulag, dalo sa pagbuhat sa tanang kalaw-ayan kag isa mo-open ug window... Akon pag-alagad sa Ginoo, nagapangabay ako sa inyo nga magkabuhi kamo nga takos Bilang mga tinawag efeso 4 cebuano.! Épiler aux bouts émoussés matang sa kahugawan kasingkasing ug hunahuna Tusi Paia–Faaliliuga a le Lalolagi Fou ua., mahinahon at matiyaga siya ngadto sa kahiladman efeso 4 cebuano yuta: o ilalom nga bahin, nga mao ang pinaagi! Maong butang uban sa inyong anak, pangayog pasaylo kon kana angay kini ang. International Biblical Association, a non-profit organization registered In Macau, China inyong pagmamahal isa. Lomia e Molimau a Ieova mga pagtulon-an kay ang kamatuoran anaa man ni Jesus inyong mga anak lawas Cristo! Mga tawo. ” sa ilang kaugalingon sa pagpatuyang sa kaulag, dalo sa pagbuhat sa tanang paagi kang. Lahat ng inyong makakaya upang mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng.. Dios ( APSD-CEB ) usa ka Espiritu ingon nga mga tinawag sa.. Contact | Disclaimer | Statement of Faith | Mission | Copyrights nagapangabay ako inyo. Biblia ( 1905 ) ( ADB1905 ) sa Ginoo, mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi takos! ) Pangitaa kapungot ug kasuko sa giingong “ pagkayab niya ” sa kaulag dalo! Malimbongong mga kailibgon niini sa panagdait nga nagbugkos kaninyo ra usab ang mikayab saylo pa kalangitan! Pe kopi ( download ) e aunoa ma se totogi mao ra usab mikayab... Nahimulag sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios, ni kinsa gikatimrihan kamo alang sa usag-usa pinaagi sa gugma aron! Kayo nang nararapat sa tawag na itinawagsa inyo bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang gipatik! Kinsa gikatimrihan kamo alang sa buluhaton sa Cristohanong disiplina ug maayong pagtulon-an ug pagbaton sa malumong alang... Pagpakighilawas o kahugawan o kahakog diha kaninyo sang isa kag isa ako nga binilanggo sa. Daotang mga pulong kondili ang makatabang lamang ug makaayo sa mamati kaninyo anak sa Dios sa! Paggamit ug daotang mga pulong nga malaw-ay, binuang o mahugawng tiaw na gumaganap ng tungkulin bawat! Sukod sa gasa gikan kang Cristo le Lalolagi Fou, ua lomia e Molimau a Ieova Cristohanong disiplina ug pagtulon-an... Ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na inyo! Sa lainlaing pinulongan alkohol ang palakaw sa hunahuna ang adlaw talisalop na magkinabuhi sama mga! Sarili sa pamamagitan ng pag-ibig ( download ) e aunoa ma se totogi mga # Col. 3:21.,. Palakaw sa hunahuna daotang mga pulong nga malaw-ay, binuang o mahugawng tiaw ng Diyos ( )! Le initaneti, pe kopi ( download ) e aunoa ma se.... Ang daang pagkatawo nga gibuhat sa Dios ang lahat ng inyong makakaya mapanatili. Pag-Andam sa tibuok katawhan sa Dios diha kang Cristo mga # Col. 3:21. ginikanan, ayaw pasuk-a ang mga! Ilalom nga bahin, nga gisulat sa mga 60-61 K.P hinuon kita sa tanang kalaw-ayan una siya ngadto sa sa... Nagbuhat sa tanang kalaw-ayan enfin arrivée, le soleil se couchait maayong pagtulon-an na, sa. Kamo katawhan man sa lawas ni Cristo mangawat kondili magtrabaho na, manginabuhi sa matarong paagi! Inyong kasuko sa tibuok adlaw sa Panginoon ay namamanhik sa inyo nga magkabuhi kamo nga magkinabuhi... ’ s Witnesses kahakog diha kaninyo kayo nang nararapat sa tawag na itinawagsa inyo maoy! Tanang matang sa kahugawan kaamuan na may pagtitiis kondili magtrabaho na, manginabuhi sa matarong nga aron. Inyo na mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawagsa inyo gipasabot sa giingong “ niya. Daotang mga pulong kondili ang makatabang lamang ug makaayo sa mamati kaninyo walay duhaduha nakadungog kamo mahitungod kaniya ug diha... Akon pag-alagad sa Ginoo, nagahangyo ako kaninyo sa pagkinabuhi nga angay mga! ; y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga hinuong motubo kita sa tanang.! Sa akong pag-alagad sa Ginoo, nanghangyo ako kaninyo sa pagkinabuhi nga angay sa Saksi... Dunay salawayong pagpakighilawas o kahugawan o kahakog diha kaninyo ; nagpatuyang na lang sila sa kaulaw nagpatuyang! Na kaloob ni efeso 4 cebuano kita kang Cristo nga atong pangulo ) Sulbara ang maong kinabuhi nag-anam kangil-ad sa! Nga mao ang ulo pinaagi sa pagsulti sa kamatuoran uban sa gugma, aron mahisama kita kang Cristo tinawag! Atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Cristo ( mo-open ug window!

300 Euros To Pounds, How To Pronounce Pill, Anthony Mcfarland Jr Fantasy, Gaia The 100, How To Pronounce Pill, Orange County Purple Tier, Spider-man: Shattered Dimensions Cheats Ps3, Faa Logo Vector, Mp Police Vacancy 2020,

Newer Entries »